Hack Não 1500 từ tiếng Anh – Phiên bản 2019 – Unit 2 School lifeHack Não 1500 từ tiếng Anh – 2019
❤ Luyện nghe
❤ Luyện phát âm
❤ Ghi nhớ từ và cách sử dụng.

Nguồn
▶ Tên sách “Hack não 1500 từ Tiếng Anh – Phiên bản 2019”
▶ Tên đơn vị xuất bản “Step Up”
▶ File âm thanh:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *