2 thoughts on “Giao lưu dân vũ, thể dục dưỡng sinh tại Xóm Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 18.10.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *