Giải đáp các vấn đề liên quan tới sức khỏe – Bác sĩ Lương Lễ HoàngVideo trích từ chuỗi “Chương trình đào tạo 4000 tỷ và niềm tin” do Giấy Sài Gòn tổ chức vào năm 2012.
—–
Với bất cứ người nào, nếu như không có sức khỏe thì chắc chắn họ sẽ chỉ ước duy nhất một điều: CÓ SỨC KHỎE. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng – Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe với CBCNV Giấy Sài Gòn.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *