Giấc Mộng Trúng Thưởng (Nghệ sĩ Chí Trung và Đàm Hằng)Tiết mục trong Chương trình PHỤ NỮ LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG vào ngày 18/10/2019 tại Lưu Gia Trang

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply