8 thoughts on “Giá hạt sen tươi – hạt sen khô – Tim sen

  1. Hat sen này bán ở đâu vi có giao ở mỹ xuyên sóc trăng không vi hat sen sấy khô bao nhiêu môt ký vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *