4 thoughts on “Ghép thử thôi mà hay không tưởng HPM 150 bị Denon 940V tẩn tơi như đỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *