GDTM – Bị động kinh từ 3 tháng tuổi, bé được Lòng Chúa Thương Xót cho khỏi bệnh !Bé bị động kinh từ 3 tháng tuổi, gia đình chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Từ giáo phận Vinh, hai mẹ con đã đến GDTM, cầu xin Lòng Chúa Thương Xót….

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *