8 thoughts on “Gấu Lé | Guitar Biên Thuỳ | Tý Ca Sĩ hát ở đám tang (phần 1)

  1. Hát như con cặt trước khi đăng lên thì nghe lại xem có ra gì không đã hãy đăng Lé mà hát hò gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *