3 thoughts on “FLC Grand Hotel Halong

  1. mọi nguoi không nên tin vào tạp doan FLC tôi là khách mua căn condotel hạ llong của họ khi mua họ cam kết rât hay nhưng dến ki trả lãi họ đã trây i 2 tháng nay rồi và tôi cũng không biêt khi nào họ trả cho tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *