File sửa lỗi phần mềm chấm công Mitaco 2012, mitaco 5v2 bi mất dữ liệuDownload file sửa lỗi tại:

Khuyến cáo: Mita5 và Mita5v2 là phần mềm cũ đã hết được hỗ trợ. Quý khách hàng nên chuyển sang dùng phần mềm Ronald Jack Pro vì độ bảo mật cao & download dữ liệu nhanh và tự động download dữ liêu, quản lý chấm công qua mạng internet.

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro xem phần mềm tại Siêu thị máy chấm công

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *