FBNC-H&M báo cáo doanh số tháng 10 tăng 12% so với cùng kỳH&M, thương hiệu bán lẻ thời trang lớn thứ 2 thế giới vừa báo cáo lợi nhuận tháng 10 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát trước đó là 13%.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *