One thought on “[Excel VBA] Tạo Module VBA trong Excel_Tin học thực hành

  1. để xóa moudle trong VBA thì làm thế nào vậy ban? vì khi mình cài ứng dụng chuyển đổi định dạng font chữ nó cứ báo lỗi không cho hiện thị? giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *