Excel: 2 cách chuyển dữ liệu từ cột thành hàng, hàng thành cột với hàm TRANSPOSE và PASTE TRANSPOSECó rất nhiều cách để xoay bảng dữ liệu từ dạng cột (dọc) sang dạng hàng (ngang), hoặc từ hàng sang cột. Video này sẽ hướng dẫn bạn 2 thủ thuật nhanh nhất, đơn giản nhất để chuyển đổi dữ liệu: (1) Hàm công thức TRANSPOSE và (2) tính năng PASTE TRANSPOSE.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

3 thoughts on “Excel: 2 cách chuyển dữ liệu từ cột thành hàng, hàng thành cột với hàm TRANSPOSE và PASTE TRANSPOSE

  1. mình muốn hỏi sao minhd đặt hàng theo hàng dọc, nhưng chuyển kết quả ấy sang hàng ngang luôn lại ko được, phải làm sao cho hàng nang đúng kết quả như t đã đặt công thức theo hàng dọc vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *