[ ECG ] Vector Phần 2ECG Bài Giảng Điện Tâm ĐỒ
Chương 1: Điện tâm đồ bình thường
Bài 1: Hoạt động điện thế cơ tim
Bài 2: Quá trình hình thành các sóng trên ECG
Bài 3: Hình dáng của các sóng trên ECG
Bài 4: Các chuyển đạo trong ECG
Bài 5.1: Thời gian và ECG (phần 1)
Bài 5.2: Thời gian và ECG (phần 2)
1. Kỹ thuật ghi điện tim
2. Kỹ thuật ghi điện tim (lồng tiếng)
3. Điện tim bình thường
4. Cách tính thời gian các sóng, tính nhịp tim
5. Điện thế cơ tim

Chương 2: Trục điện tim và các buồng tim
Bài 1: Vector phần 1
Bài 2: Vector phần 2
Bài 3: Trục điện tim
Bài 4: Lệch trục điện tim, cách nhận biệt
Bài 5: Lệch trục điện tim, nguyên nhân
Bài 6: Ôn lại về giải phẩu
Bài 7: Phì đại thất trái (phần 1)
Bài 8: Phì đại thất trái (phần 2)
Bài 9: Phì đại thất phải
Bài 10: Phì đại nhĩ

1. Xác định trục điện tim
2. Dày thất trái (Lồng tiếng)
3. Dày nhĩ (Lồng tiếng)
4. Dày thất phải (Lồng tiếng)

Chương 3: Thiếu máu và nhồi máu cơ tim
Bài 1: Giới thiệu ACS
Bài 2: STEMI
Bài 3: Định khu STEMI
Bài 4: NSTEMI và cơn đau thắt ngực không ổn định

Chương 4: Rối loạn nhịp tim
Bài 1: Điện sinh lý cơ tim
Bài 2: Ngoại tâm thu
Bài 3: Nhịp kết hợp
Bài 4: Nhịp tim nhanh
Bài 5: Rung nhĩ và cuồng nhĩ
Bài 6: (Case lâm sàng được trình bày dạng pdf trong bài 7)
Bài 7: AVNRT
Bài 8: Nhịp nhanh thất
Bài 9: Nhịp thoát
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 5)
Video do nhóm tự làm (chương 4)
1. Rối loạn nhịp nhĩ

Chương 5: Rối loạn dẫn truyền
Bài 1: Block nhĩ thất
Bài 2: Block nhánh
Bài 3: Ôn lại rối loạn dẫn truyền
Bài 4: Dẫn truyền lệch hướng
Bài 5: AVRT Clip được thực hiện bởi Sinh Viên VMU

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *