DURIAN MOUSSE CAKE – Cách làm MOUSSE SẦU RIÊNG(Eng & Tiếng Việt) For all durian lovers, this is the heavenly dessert that you need to try at least once every durian season 😉 Enjoy!

INGREDIENTS (for a spring form 18 cm in diameter)

A. Sponge base: We need two sponge cake layers 15 cm in diameter. You can watch this video for the tutorial on how to make the sponge cake:

B. Durian mousse

9 grams Gelatin
375 grams durian flesh, fresh or frozen
75 grams milk
3 egg yolks medium sized
75 grams granulated or icing sugar
345 grams whipping cream
50 grams whipped cream and toasted almond slices for decoration
————-
Mời các bạn xem danh sách nguyên liệu và các lưu ý khi làm món ăn này tại blog nha:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

12 thoughts on “DURIAN MOUSSE CAKE – Cách làm MOUSSE SẦU RIÊNG

  1. Hello linh trang , cám ơn đã cho ra chiếc bánh đẹp mà ngon. Linh trang cho ra chiếc bánh bông sầu riêng nhé có trong trang nhà của trang ,video thì khg có ,yến thanh chờ linh trang. Chúc linh trang ngày vui

  2. Nếu thay bằng Bơ avocado thì lượng đường tăng thêm bao nhiêu thế c ơi, em thic sầu riêng và cả bơ 😍

  3. I’m such a durian lover that I pop in into this vid immediately Thanks a lot 💪💪💪
    And your vid is always so adorable 😍😍😍can u share some tips cause I wanna be a food blogger like u 😂

  4. Yêu các video của chị. Yêu các món ăn của chị. Yêu cách viết văn của chị. Cảm ơn chị đã là tấm gương cho em noi theo.

  5. I love durian, thank you for the recipe miss ! Oya can't find gelatin sheet near my place, if I use a powder ones how many tsp ? Sorry about my broken English hopes you don't mind, thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *