Dùng quạt không rỗ khí ,tránh khói hàn+ Kỹ thuật hàn 3G cơ bản
+ Hàn MAG Thực tập sinh kỹ năng và môi trường làm việc thực tế
+ Hàn MAG Thực hành bài 2G thi chuyển giai đoạn
+ Hàn MAG Thực hành bài 1G thi chuyển giai đoạn
+ Hàn kết cấu cột bằng tay thay robot

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *