Dùng máy AirVisual Pro đo chất lượng không khí tại công viên Gia Định Sài GònĐo về chất lượng không khí, nồng độ bụi PM2.5 tại công viên Gia Định vào sáng ngày 20/10/2019

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

One Response to “Dùng máy AirVisual Pro đo chất lượng không khí tại công viên Gia Định Sài Gòn”
  1. 이윤성 31/10/2019

Leave a Reply