4 thoughts on “Du Lich Viet Nam #6 Đi Tắm Biển ở Vũng Tàu

  1. Đi Vũng Tàu mà ở Homestay thích quá … lần sau về nước nhất định sẽ thử kiểu homestay này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *