18 thoughts on “Du lịch Nha Trang || Nhatrang, Vietnam

  1. Du lịch Nha trang thòi điểm này là thích nhất. Mình nhớ đến câu hát: Ôi Nha Trang mùa thu lại vè. Và bây giờ là đang vài mùa thu . Nha trang váy giờ cũng rất giàu đẹp. Chúc bạn du lịch vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *