42 thoughts on “Du Lịch Miền Tây – Thành Phố Vị Thanh – Hậu Giang.

  1. Mình ờ ấp 7 vị thanh đây
    Vì cuộc sống môi sinh đã xa vị thanh hơn hai mươi năm rồi nhớ quá vị thanh ơi

  2. Tui quê bạc liêu , đời tai xế tui từng đến đất vị thanh cảm thay yêu miền tây quê tui rất nhiều , cảm thấy nhớ vị thanh hậu giang rất nhiều

  3. Hồ Sen…hình như đã có 1 lần đến…khi đó mới học lớp 9, đã ngót ngét gần 30 năm…quê tôi ở Long Mỹ, nhưng chưa lần thứ 2 ghé qua VT…

  4. bỗng dưng muốn khóc quê hương của tôi miền tây sống mãi trong tim tôi sẽ có một ngày tôi sẽ trở về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *