28 thoughts on “Du lịch Đà Lạt. Thành Phố không thể bỏ qua.phần 2.Da Lat Tourism. The City cannot ignore. Part 2

  1. Dc di toi noi đây du chi 1 lần cũng vui.chúc bạn thành công.tra tiền ban đầy đủ để đi đa lat rồi nhé. Cảm ơn

  2. Cùng bạn tham quan khu du lịch tuyệt vời này đây. 🍵🍵🍈🍈🍈🍇🍇🍓🍓🍉🍉🍅🍅🍊🍊🍊🍎🍎🍎🍎🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍜🍜🍜🍜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *