DU LỊCH BÌNH THUẬN | TRẢI NGHIỆM CẮT NHO TẠI VƯỜN | VĂN HÙNG TGDU LỊCH BÌNH THUẬN | TRẢI NGHIỆM CẮT NHO TẠI VƯỜN | VĂN HÙNG TG. hôm nay sẵn chuyến xe lượt về đi ngang vườn nho đoàn xe nghé ngang để mua nho về biếu gia đình và bà con. và đây cũng là lần đầu tiên hùng được trải nghiệm cắt nho tại vườn là như thế nào. Nếu có dịp các bạn có ra Bình Thuận hãy thử trải nghiệm nhé. Kết bạn Facebook với hùng tại đây 👉 #dulichbinhthuan #vanhungtg #vhtg

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

6 thoughts on “DU LỊCH BÌNH THUẬN | TRẢI NGHIỆM CẮT NHO TẠI VƯỜN | VĂN HÙNG TG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *