Dù đã lớn tuổi nhưng nghệ sĩ Hồng Nga vẫn hát rất xungThời gian tới nếu không có gì thay đổi tôi sẽ xin chuyển về nước ở hẳn. Với riêng nghề hát, tôi vẫn sẽ theo cho đến khi tổ không cho hát thì thôi. Giờ lớn tuổi, giọng không còn đẹp, trong để hát cải lương nữa thì sẽ chuyển sang đóng kịch. Dù sao đây cũng là lĩnh vực đã nuôi sống tôi và gia đình trong suốt những năm sân khấu cải lương vắng khách.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *