Dragon ball: advanced adventure (GBA)#5-Tiền 7 viên ngọc rồng#5Ngày phát hành ban đầu: 18 tháng 11, 2004
Nhà phát triển: Dimps
Thể loại: Beat ’em up
Nền tảng: Game Boy Advance
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
Các nhà xuất bản: Bandai, Bandai Namco Entertainment, Atari, Banpresto

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *