Đông Đảo Các Nghệ Sĩ Trong Lễ Giỗ Tổ Nghề tại Nhà Thờ Hoài Linh 2019Đông Đảo Các Nghệ Sĩ Trong Lễ Giỗ Tổ Nghề tại Nhà Thờ Hoài Linh
Thúy Nga, Angela Phương Trinh…và nhiều sao Việt có mặt trong đại lễ cúng Tổ nghề sân khấu ở đền thờ Tâm linh Việt.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

5 thoughts on “Đông Đảo Các Nghệ Sĩ Trong Lễ Giỗ Tổ Nghề tại Nhà Thờ Hoài Linh 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *