Đời sống ở Mỹ: Thuê mặt bằng mỗi tháng $7kusd chỉ để bán trà sửa và bán chè VnNgười Vn bán chè và cà phê sửa đá cho người Mỹ bản sứ.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://banglasemantics.net/category/bat-dong-san/

6 Responses to “Đời sống ở Mỹ: Thuê mặt bằng mỗi tháng $7kusd chỉ để bán trà sửa và bán chè Vn”
  1. Tuyet Ngan Le thi 29/10/2019
  2. TIN TRUONG 29/10/2019
  3. Truong Cao 29/10/2019
  4. Ly Luan Channel 29/10/2019
  5. Leon Phung 29/10/2019
  6. Ông Già Vlogs 29/10/2019

Leave a Reply