Độ xe là gì? Thay cùm côn cùm thắng là độ? Dán tem xe là độ? Lắp đèn trợ sáng là độ?Thay cùm côn cùm thắng cũng gọi là độ? Thay heo dầu cũng gọi là độ? Dán tem xe cũng gọi là độ? Vậy độ xe, chính xác nó là gì? Kết nối với mình…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa