20 thoughts on “DIY – chế thác tăng DO (oxy hoà tan) cho hồ Koi

  1. Dàn baki mua ở đâu thế bn?b ở đâu hôm nào mình sang thăm hồ cá với đc k?thấy bn có cái vợt cầu lông hay làm vài séc.hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *