25 thoughts on “Điều tra nguyên nhân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tử vong

  1. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra…đó là ngã đúng quy trình nha. Vãi cả điều tra, ai đứng ra điều tra sau lại có tin "điều tra nguyên nhân tử vong của cán bộ điều tra vụ ông Lê Hải An"

  2. Ở vn hiện nay muốn sống trung thực , thật thà rất khó , muốn sống phải nhuộm đen cả tâm hồn và thể xác . có thế mới tồn tại

  3. Đất nước vm h bị loạn rồi . Những Ng tài giỏi thì bị thủ tiêu 1 cách trắng chợn và giã man. nghành nào vm đều có bạo lực thế ngầm bằng cách thủ tiêu làm mất mấu chốt quan trọng trong những việc điều tra

  4. Điều tra gì nữa? Bộ gd đã biết hết rồi còn gì:kết luận là do tai nạn nên hỏa thiêu thật nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *