One thought on “Diễn viên Việt Anh ngày càng nữ tính hậu “dao kéo”

  1. Haha! Đọc tựa đề mới biết cái ông õng ẹo kia là diễn viên Việt Anh. có vẻ như chuyển giới không thành công nhỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *