Diễn viên THÀNH LONG đã KHÓC LÓC xin người dân VIỆT NAM tha thứQuan điểm của tổ chức này khi đề cập đến phản ứng của người dân Việt Nam là “chưa đo lường được phản ứng của người dân (Việt Nam). Còn đối với người Việt, họ phê phán tổ chức này kém nhạy cảm về mặt chính trị.

“Jackie Chan không được sang Việt Nam” là một trong số bình luận phản biến khi Thành Long, người dự kiến sẽ có một lịch trình giao lưu dày đặc để đem lại nụ cười cho trẻ em Việt Nam đã bị phát hiện tham gia một bộ phim, mà trong đó khẳng định quan điểm chủ quyền bịa đặc của Bắc Kinh: đường lưỡi bò tại Biển Đông.

Jackie Chan (Thành Long) có thể chủ động tham gia một bộ phim đề cao lòng yêu nước đó vì anh ta là người Trung Quốc, là công dân của một quốc gia mà luận điểm “chủ quyền 9 đoạn tại Biển Đông” là không thể thay đổi được. Và anh ta và những nghệ sĩ khác cũng phải tập thói quen, với người dân Việt Nam, đó là những hành vi gián tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia thiêng liêng của Việt Nam, ủng hộ “bá quyền trên biển” của chính quyền Bắc Kinh.

Vấn đề của sự kiện này có thể được hiểu một cách rộng rãi hơn. Đó là trong những thời điểm mà quyền chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm trắng trợn, thì mọi giá trị khác chỉ là thứ yếu. Thành Long có thể là một người theo đuổi chương trình Operation Smile trong 30 năm, gián tiếp đem lại hàng vạn nụ cười cho trẻ em Việt Nam, nhưng người dân Việt sẽ từ chối nụ cười đó của anh ta, khi mà chủ quyền quốc gia bị xâm hại trắng trợn. Và đó là quyền tự vệ văn hóa.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa