24 thoughts on “diễn viên hàn và ngoài đời có giống nhau :THIỀU VLOG

  1. Chia sẽ chủ đề diễn Viên Hàn và ngoài đời giống trong phim ảnh không, chúc bạn luôn ra chủ đề hay

  2. chia sẻ hay quá, phim và đời khác nhau lắm bạn trong phim có kịch bản ngoài đời không có kịch bản đâu

  3. Ở hang thì nhìn mặt khó đoán tuổi làm nhìn trẻ lắm nhưng lại nhiều tuổi rồi nak. Người Hàn diễn sâu lắm kkkk

  4. Người hàn quốc trong phim và ngoài đời giống như nhau e nhỉ. Nhờ e chia sẽ anh hiểu hơn về con người hàn quốc. Người hàn quốc rất đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *