Diễn tiến và mỗi nguy hiểm của bệnh lao phổi với sức khỏe con ngườiLao phổi là một bệnh rất nguy hiểm, và đặc biệt là khả năng lây lan của nó qua đường không khí. Căn bệnh này còn có nhiều biến thể kháng thuốc…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *