Điểm chuẩn đại học 2019 sẽ tăng nhẹVTC1 | Với phổ điểm như năm nay, điểm chuẩn đại học sẽ tăng so với năm trước. Nguồn tuyển sinh cho các trường top trên vẫn được đảm bảo, các trường top giữa sẽ dồi dào hơn.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

3 thoughts on “Điểm chuẩn đại học 2019 sẽ tăng nhẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *