Diabolica Trumpet Doanh nghiệp Bỉ sản xuất kèn Diabolica khuấy động WC 2014Get your Diabolica of OFFICIAL Website :

Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Doanh nghiệp Bỉ sản xuất kèn Diabolica khuấy động WC 2014:
Nếu World Cup 2010 ở Nam Phi nhiều người trên thế giới sẽ luôn nhớ đến với tiếng “tù và” Vuvuzela thì World Cup 2014 cũng hứa hẹn sẽ vô cùng ồn ã với tiếng kèn Diabolica.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh

One thought on “Diabolica Trumpet Doanh nghiệp Bỉ sản xuất kèn Diabolica khuấy động WC 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *