40 thoughts on “Đeo Bao Áo Mưa chống nước cho lọc trụ K&N ra sao ?

  1. cái này nó hay ở chỗ nước từ ngoài vô thì k được, còn ngược lại thì nó không chống được nước :v

  2. e nghĩ gắn lọc gió trụ mà để ecu zin máy zin thì chỉ tốn xăng với làm máy zin yếu đi thôi vì lọc gió trụ gió vô nhiều hơn nên sai map xăng gió… e nghĩ nên canh chỉnh ecu lại

  3. Tiếng Anh của nó là water resistant nha anh. Đúng như anh nói nó khác với chống nước hoàn toàn là water repellent. Rất hâm mộ anh KSH, khi nào gom đủ tiền sẽ vác xe qua giao lưu với anh 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *