Đến PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN như thế nào? Cùng Melon khám phá chuyến đi PHCT TỰ TÚC nhé [Day1]Ngày đầu tiên của chuyến đi PHCT – Trương Gia Giới – Quảng Châu tự túc của 5 bạn trẻ. Bọn mình đã phải mất 1 ngày để di chuyển đến cổ trấn xinh…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa