2 thoughts on “Đến biển hồ Pleiku. Đôi mắt Pleiku, biển hồ đầy. Ăn buffet ngon ở khách sạn Khánh Linh (Pleiku)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *