Đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở đô thịTrang chủ:
_____________________________________
(Dân trí) Đang vụ lúa mùa, nhiều vùng ven Hà Nội, nông dân đã gặt xong. Theo thói quen từ nhiều năm, lúc này người nông dân bắt đầu đốt các gốc rạ, rơm để chuẩn bị đất cho vụ mùa kế tiếp. Việc này đang làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí vốn đã rất xấu trong những ngày qua.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *