Dầu thải, cá chết đầu nguồn nước sông ĐàVTC Now | Phải mất nhiều ngày, nguyên nhân khiến nước sạch tại nhiều quận nội thành Hà Nội có mùi mới được xác định nhưng đại diện đơn vị cung cấp nước vẫn khẳng định chất lượng nước đảm bảo.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

28 Responses to “Dầu thải, cá chết đầu nguồn nước sông Đà”
 1. Phụng Nguyễn 01/11/2019
 2. Hùng Cường 01/11/2019
 3. thanhhoi le 01/11/2019
 4. Nguyen Hiu 01/11/2019
 5. Quynh Lê 01/11/2019
 6. don le 01/11/2019
 7. Phuc Thien Vo 01/11/2019
 8. T L 01/11/2019
 9. Staudinger Thi Trong 01/11/2019
 10. Toi Tran 01/11/2019
 11. Tam Nguyen 01/11/2019
 12. Trần Hưởng Vlog 01/11/2019
 13. hung van 01/11/2019
 14. Black Echo 01/11/2019
 15. Trung Nguyễn Vlogs 01/11/2019
 16. Hang Nguyen 01/11/2019
 17. SUSU BOLERO 01/11/2019
 18. Mười Vũ Văn 01/11/2019
 19. Truong Hoang 01/11/2019
 20. Trần Kiên 01/11/2019
 21. Minh Hoang 01/11/2019
 22. Chương Quách huy 01/11/2019
 23. chuẩn cào cào 01/11/2019
 24. Toan Nguyen 01/11/2019
 25. Khanh Nam 01/11/2019
 26. khám phá vêlốc 01/11/2019
 27. Anh Pham Van 01/11/2019
 28. MrQuyen Nguyen Huy 01/11/2019

Leave a Reply