đặt mật khẩu cho file word 2010hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị làm thế nào để đặt mật khẩu cho file word 2010, việc đặt mật khẩu là cần thiết đối với những chị đang viết luận văn hoặc tài liệu khoa học hoặc công văn mật và có thể mở rộng ra nữa. Khi người nào đó muốn xem nội dung bên trong của tập tin (đặt mật khẩu cho file word 2010) thì bắt buộc có mật khẩu do mình cung cấp. Việc đặt mật khẩu cho file word 2010 là cần thiêt và anh chị sẽ thấy việc đặt mật khẩu cho file word 2010 đơn giản như thế nào.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *