4 thoughts on “Đất Bán Đối Diện Khách Sạn Hồng Xuân Ở Xã Phước Thạnh Giá Hai Tỷ Hai

  1. Làm clip đất giá mềm chút đi anh, gì mà tỷ, tỷ ko , sao dân ở mua nổi, chỉ có dân đàu tư mua để dành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *