Đât bán, bán đất, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng NaiĐât bán, bán đất, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Đất sát sông ray, rất đẹp và phù hợp vơi làm nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch địa phương. Cách Tp. Long Khánh 28 km.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://banglasemantics.net/category/bat-dong-san/

2 thoughts on “Đât bán, bán đất, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa