Danh hài Hữu Nghĩa: Diễn viên học thuộc thoại là tốt! Nhưng …“Các bạn (diễn viên) học thuộc thoại là tốt. Nhưng … chính cái thuộc đó lại biến các bạn trở thành những cái máy, không có cảm xúc”. Đó là chia sẻ của giảng viên, danh hài Hữu Nghĩa với những bạn học viên đang bắt đầu tìm hiểu về nghề diễn viên, diễn xuất.
#hocdienvien #daotaodienvien #lopdienvien #thuocthoai #danhhaihuunghia
Đứng như thế nào để không che bạn diễn? Đứng như thế nào để khán giả cũng như máy quay bắt được khuôn mặt, hành động của bạn?
Giảng viên, Danh hài Hữu Nghĩa chỉ đạo tận tình cách đứng, vị trí đứng để một người diễn viên trong khi diễn được thoải mái nhất.
#daotaodienvien #lophocdienxuat #danhhaihuunghia
💫 LIÊN HỆ💫
Phòng đào tạo Hãng phim Thế Kỷ 21
🏠 Địa chỉ: 134/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
📞 Điện thoại: 0822416924 – Mr. Trần 0902.056.856

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

2 thoughts on “Danh hài Hữu Nghĩa: Diễn viên học thuộc thoại là tốt! Nhưng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa