12 thoughts on “Đại gia sàm sỡ trên máy bay “phản pháo”

  1. Tôi mà ngồi cùng máy bay với thằng "Vườn Ao Chuồng" này đầu tiên là phải đập cho nó vài cái,sau có thế nào thì kệ,chỗ lịch sự mà dám làm trò chó mửa, rồi cậy này cậy kia.Con người làm to đến mấy cũng chỉ là con người, đều Sinh Lão Bệnh Tử, đéo phải thần thánh gì mà phải sợ

  2. Ở nước ngoài nếu chứng minh đc hành vi sàm sợ là có quyền đòi bồi thường.ở vn luật cho hành vi này quá nhẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *