ĐẠI CHIẾN GIỮA 5 LOẠI KEO MỸ, KEO NÀO LÀM ĐƯỢC SLIME TỐT NHẤT?KÊNH MỚI CỦA MÌNH!!

🛒MUA HÀNG TRÊN jennyslimey.com

✮INSTAGRAM✮
🐶@jennyslimey

🌈jenny.huynh._

✮FACEBOOK: ✮
Jenny Slimey

📞SDT: 0983963738

⭐️Business Inquiries
jennyslimey.vn@gmail.com

Music Used
➩ I dont own any music used in this video, therefore all the rights belong to the owner(s)

Byee!!♡♡♡~Jenny

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

42 thoughts on “ĐẠI CHIẾN GIỮA 5 LOẠI KEO MỸ, KEO NÀO LÀM ĐƯỢC SLIME TỐT NHẤT?

  1. Ô nhanh quá kìa
    Ông mặt trời này kì quá àh
    Và~ Okela
    Nhưng câu nói So cuteeeeee của Chen trong video ♡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa