Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm ở bán đảo Sơn TràVTC1 | Lãnh đạo UBND Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, ngành.. mắc hàng loạt sai phạm khi chưa chấp hành các quy định về quản lý đất đai, môi trường, bảo…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply