Đà Nẵng: Công khai hơn 23 nghìn lô đất tái định cưVTC1 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng vừa có văn bản công khai thông tin quỹ đất hiện do Trung tâm quản lý để người dân được biết. Theo đó có hơn 23.000 lô đất tái định cư.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

2 thoughts on “Đà Nẵng: Công khai hơn 23 nghìn lô đất tái định cư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *