32 thoughts on “Cười ôm bụng với nghệ sĩ tập tuồng

  1. anh áo sọc caro ngắn tay là nghệ sỹ gì vậy mọi người thấy anh ấy quen quen mà không nhớ rõ
    cám ơn mọi người.

  2. Những người trẻ đang giữ lại và phát triển nền sân khấu cãi lương miền nam! Cố lên anh chị em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *