Cứ về là bay, teac 25xs + 2 chiếc quạt+máy lọc khí về Hà Nội.8/9/3029.lh.0975724339_0975858546

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply